Odpowiedzi

2009-12-06T01:51:57+01:00

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH
pentan 1-ol , I rzedowy

CH3-CH2-CH2-CHOH-CH3
PENTAN 2-OL II RZEDOWY

CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3
PENTAN 3-OL II RZEDOWY

_____CH3
CH3 - C - CH20H
______CH3
2,2 DIMETYLO-PROPAN-1-OL
I RZEODWY