Wykaż, że a² * (x-b)*(x-c)/(a-b)*(a-c) + b²*(x-c)*(x-a)/(b-c)*(b-a) + c²*(x-a)*(x-b)/(c-a)*(c-b) = x² , gdzie a≠b, b≠c i a≠c
Jest to zadanie ze zbioru zadań jeżeli ktoś ma matematyka Kłaczkow, Kurczab, Świda, do II klasy liceum, stare wydanie str65 zad. 4.26 przykład b)

1

Odpowiedzi

2009-12-08T12:54:50+01:00