Odpowiedzi

2009-12-06T09:24:38+01:00
Transfuzja krwi-polega na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników.

Mechanizm leżący u podstaw konfliktu Rh polega na tym, że organizm matki z grupą krwi Rh (-) czyli z antygenem Rh (+), są rozpoznawalne jako obce; układ odpornościowy matki wytwarza przeciwko krwinkom dziecka przeciwciała (odpornościowe), które mają zniszczyć te krwinki. Proces ten może być wywołany wówczas, kiedy niewielkie ilości krwi dziecka (jego krwinek czerwonych) przedostaną się do układu krążenia matki. Może to nastąpić na skutek krwawienia w drogach rodnych kobiety w czasie porodu i okresie przedporodowym, poronienia, usuwania nie chcianej ciąży.


OB-Opad Biernackiego-miara szybkości opadania czerwonych krwinek w osoczu w jednostce czasu.

hematokryt-stosunek między objętością erytrocytów a objętością całej krwi. Wyrażany zwykle w procentach.Spadek poziomu hematokrytu może świadczyć o przewodnieniu albo niedokrwistości (anemia), natomiast zwiększenie następuje w nadkrwistości (np. czerwienica). Podwyższony poziom świadczy najczęściej o odwodnieniu lub jest wynikiem nadprodukcji erytrocytów.
5 5 5
2009-12-06T10:51:02+01:00
tansfuzja krwi- Polega to na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub składników krwi. Ma na celu substytucję utraconych składników.


tylko tylke wiem..
2 3 2