Odpowiedzi

2009-06-09T17:57:53+02:00
Mnożąc pierwsze liczby zawarte między 1 a 2008. zauważyć można że
1*3*5=15 - cyfra jedności =5
*7=105 - cyfra jedności =5
po pomnożeniu przez 9, również - cyfra jedności =5
następnie po przejściu do liczb z zakresu 10-20, też liczbą z cyfrą jedności =5, po pomnożeniu przez 13, następnie 15,17 i 19 będzie =5.
Cyfry na pozycji dziesiątek , setek i tysięcy nie mają znaczenia dla tego zadania, bo zawsze wynik mnożenia *10, *20 ... nie wpływa na cyfrę jedności.
MOżna więc stwierdzić, że cyfrą jedności tego iloczynu będzie 5.