Odpowiedzi

2009-12-06T10:05:40+01:00

Giraffe (Giraffa camelopardalis) - parzystokopytny herbivorous mammal, and the highest of animals alive today. Living in the African savannah south of the Sahara. Is related to deer and cattle rogatym, however, belongs to a separate family żyrafowatych (Giraffidae), together with the closest relative of okapi.
The Latin name derives from the old view that the giraffe is an animal hybrid created by crossing the camel (Camelus) with the ocelot (Leopardus pardalis)
2009-12-06T10:09:21+01:00
Żyrafa zamieszkuje w stadach o hierarchicznej strukturze . waży około 1300 kg . mierzy ona wysokość do 5 metrów . żywi się liśćmi i pędami drzew . żyrafa lubi robić pojedynki siłowe polegające na przeginaniu szyi w bok . żyje ona około 20 - 30 lat . ciąża trwa od 14 - 15 miesięcy . bardzo ją lubię ponieważ jest to zwierze bardzo duże i wyróżniające się .It inhabits in herds about hierarchic structure żyrafa. It weighs 1300 kg near. She (it) gauges height for 5 meters. Alive leaves and shoots of trees. It likes to make strength-testing single rooms (duels) relying on bending neck to flank żyrafa. She (it) lives near 20 - 30 lat (summer; year). Pregnancy lasts from 14 - 15 month. I like her (it) very as there is outsized zwierze and differring.
  • Damx
  • Rozwiązujący
2009-12-06T10:14:49+01:00
Żyrafa- zamieszkuje afrykańskie sawanny na południe od Sahary. Samce są większe od samic i osiągają wzrost do ponad 5 metrów i wagę ponad 1300 kilogramów. Jest aktywna w dzień, szczególnie rano i wieczorem. Żywi się liśćmi i pędami drzew. Żyrafa żyje 20–30 lat. Lubię te zwierze, ponieważ ma na sobie charakterystyczne plamy o różnej wielkości i kształcie, jest piękna.

Giraffe- resident African savannah south of the Sahara. Males are larger than females and reach a growth of over 5 meters and a weight of more than 1300 kilograms. Is active in the day, especially morning and evening. It feeds on leaves and shoots of trees. Giraffe live 20-30 years. I like this animal because it is the characteristic spots of different size and shape is beautiful.

:)
1 5 1