Odpowiedzi

2009-12-06T10:02:37+01:00
Dym tytoniowy zawiera toksyczną nikotynę oraz zawiera substancje smoliste, które mogą wywołać raka.Jest również niebezpieczny dla osób, które znajdują się w pomieszczeniu, gdzie ktoś pali . Badania dostarczyły naukowych dowodów, że bierne palenie jest przyczyną tych samych schorzeń jak w przypadku bezpośredniego palenia, między innymi raka płuc, chorób układu krążenia oraz układu oddechowego, takich jak zapalenie oskrzeli czy astma.

Zażywanie tytoniu, który jest używką, jest szkodliwe dla zdrowia. Przy wysokich dawkach pojawia się uczucie lekkości, następnie zmiana percepcji, zmiana postrzegania otoczenia, światłowstręt, zmęczenie, ekstremalny brak energii, uczucie oderwania od rzeczywistości, myślotok, wymioty, biegunka. W jeszcze większych dawkach następuje zamroczenie pola widzenia i pojawiają się często halucynacje. W ekstremalnie wysokich dawkach osoba traci przytomność, dostaje drgawek i może umrzeć z powodu porażenia układu oddechowego.

Głównie niszczy układ oddechowy
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T13:30:10+01:00
1. PALENIE PAPIEROSÓW I INNYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH
Dla każdej osoby dym tytoniowy jest szkodliwy w różnym stopniu- zależy to od rasy, płci wieku, indywidualnych cech i ilości wypalanych papierosów. Udowodniono, że najbardziej szkodzi kobietom rasy białej, poniżej 20. roku życia. Cygara zawierają więcej szkodliwych substancji, mimo, że wyglądają na bardziej wyrafinowane.
Dym tytoniowy składa się z ponad 4000 substancji, z czego 40 jest rakotwórcze. Dym wdychają nie tylko bezpośredni palacze, ale też osoby, które przebywają w zadymionych pomieszczeniach (tzw. ?bierni palacze?). Co roku z powodu palenia tytoniu w Polsce umiera 1000 osób, a w USA 53000. W celu ochrony biernych palaczy w wielu wprowadziło się zakaz palenia w miejscach publicznych oraz pubach i restauracjach.
Wchłanianie dymu tytoniowego zachodzi głównie w układzie oddechowym, a także w przewodzie pokarmowym jako rezultat połykania m.in. śliny. Składniki dymu przenikają do krwiobiegu i są rozprowadzane po całym organizmie. Dym szkodzi również innym narządom, m.in. żołądkowi, wątrobie, mózgowi, oczom, nerkom. Szkodzi również kobietom w ciąży, ponieważ powoduje uszkodzenia płodu. Oto niektóre szkodliwe składniki dymu tytoniowego:
- 85% masy dymu to dwutlenek węgla, tlen i azot
- Tlenek węgla w ilości 2-6%
- Nikotyna - alkaloid roślinny, mający zarówno działanie pobudzające, jak i hamujące w obrębie zwojów nerwowych.
- Metanol - silne trujący związek chemiczny, używany do produkcji benzyn silnikowych.
- Cyjanowodór, kwas pruski, używany w komorach gazowych
- Polon-210 ? silnie promieniotwórczy
- Ciała smołowate - są odpowiedzialne za powstawanie nowotworów złośliwych u człowieka.
- Arsen - stosowany także jako popularna trutka na szczury i inne gryzonie.
- Toluidyna
- Chlorek winylu
- Toluen ? rozpuszczalnik

Jak dym tytoniowy rozchodzi się po organizmie?
Składniki dymu tytoniowego wchłaniane są głównie przez układ oddechowy, a wraz ze śliną także przez układ pokarmowy. Z pęcherzyków płucnych związki chemiczne przedostają się do krwi, a rozprowadzane są po całym organizmie. Po pewnym czasie substancje toksyczne dochodzą do serca, wątroby, nerek i mózgu, a także innych dobrze ukrwionych narządów.

Objawy zatrucia nikotyną:
Przez dłuższy czas nie widać objawów zatrucia organizmu, jednak zaburzona jest praca układu hormonalnego, oddechowego, krwionośnego, pokarmowego i nerwowego. Najczęstszymi ich objawami są: kaszel, chroniczny nieżyt oskrzeli, niedokrwistość, zaburzenia widzenia, słuchu i pamięci, trudności w uczeniu się, zaburzenia trawienia ? zaparcia.
CYKL UZALEŻNIENIA OD NIKOTYNY:

I. Od momentu wchłonięcia dymu tytoniowego przez palacza nikotyna zawarta w dymie dociera do mózgu w ciągu kilku sekund.
II. A Wydziela się dopamina, uznawana za substancję odpowiedzialną za doznawanie przyjemności .
II. B Nikotyna oddziałuje także na noradrenalinę, substancję wpływającą na ożywienie i pobudzenie aktywności organizmu.
III. W momencie przerwania palenia poziom dopaminy i noradrenaliny spada. Palacz nie odczuwa już przyjemności, lecz odczuwa objawy abstynencji.
IV. Palacz sięga po następnego papierosa, aby złagodzić objawy abstynencji i ponownie odczuwać przyjemność. Z czasem mózg osoby palącej przyzwyczaja się do działania nikotyny i w ten sposób palacz uzależnia się od niej.

2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
W dzisiejszych czasach powietrze jest często silnie zanieczyszczone pyłami i gazami, których źródłem powstawania jest zwykle działalność człowieka, np. wielkich zakładów przemysłów lub samochodów i samolotów. Wyróżnia się trzy rodzaje zanieczyszczeń:
- Punktowe - są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla, metale ciężkie.
- Powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki.
- Liniowe - są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję tlenków azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie ołów).
Do najbardziej szkodliwych gazów działających na układ oddechowy należą; dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek węgla oraz tlenki azotu:
- Dwutlenek siarki ? działa drażniąco na drogi oddechowe oraz drastycznie obniża ich odporność.
- Dwutlenek węgla ? wywołuje zmęczenie, znużenie, obniża koncentrację
- Tlenek węgla ? blokuje hemoglobinę, gdyż łączy się z nią trwale i uniemożliwia roznoszenie tlenu, przez co wdychany w dużych ilościach powoduje śmierć.
- Tlenki azotu ? wywołują podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego, uszkadzają płuca i mogą być przyczyną powstawania nowotworów.
- Pyły ? zawierają silnie trujące związki metali ciężkich, np. ołowiu i inne szkodliwe substancje.

Z powodu zanieczyszczeń może powstać smog- zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł.
2009-12-06T15:00:50+01:00
Dym tytoniowy zawiera nikotynę- szkodliwą dla środowiska. Paląc papierosy oczywiste jest, że wydmuchujemy owy dym tytoniowy. W ten sposób uwalniamy do atmosfery szkodliwą substancję (nikotynę). Warto wspomnieć, że zanieczyszczenia tego typu powodują kwaśne deszcze- zabójcze dla roślin i zwierząt.