Zadanie1.liczba x jest o 7 większa od liczby y , a dwukrotność liczby y jest o pięć mniejsza od połowy liczby x.

który układ równań jest interpretacja tego zadanie?

A.{x=y+7 C.{x=y+7
{2y=½x-5 {2y=½(x-5)

B.{x+7=y D.{x+7=y
{2y-5=½x {2y-5=½(x-5)

zadanie2.para liczb x=3 i y=-2 jest rozwiązaniem układu równań:

A. {2x-y=4 C.{-x+2y=-7
{x+y=1 {x-3y=7
B.{x-2y=7 D.{x-y=5
{3x+y=7 {6x-y=16


proszę o rozwiązania:D

3

Odpowiedzi

2009-12-06T10:20:06+01:00
2009-12-06T10:21:16+01:00
Zad1
odp a
zad 2 - nalezy podstawic w miesjce x i y wartosci i poobliczac stad wychodzi
odp b
2009-12-06T10:24:00+01:00