Dwa ładunki punktowe q1=1uC i q2=-2uC znajdują się w odległości 10cm od siebie.
a)oblicz siłę z jaką oddziałują na siebie te ładunki
b)Oblicz natężenie pola elektrostatycznego w połowie odległości między nimi oraz wykonaj rysunek
c)Oblicz w jakiej odległości od ładunku q1 potencjał pola elektrostatycznego jest równy 0
d)oblicz energię potencjalną ładunku q1 względem q2
e)W układzie zadziałała siła zewnętrzna która spowodowała przesunięcie tych ładunków ruchem jednostajnym na odległość d2=20cm. Oblicz pracę wykonaną przez tę siłę.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T13:46:07+01:00
A) wzór na F jest w podręczniku i nie bede się meczył
r=odległosc pomiedzy ładunkami
b)E₁=k*q₁/(r/2)²
E₂=k*q₂/(r/2)²
E=E₁-E₂
przy liczeniu pamiętaj ze q₂ ma znak -

c)
l to odległosc od q₁
E₁=k*q₁/l²
E₂=k*q₂/(r-l)²
E₁=E₂
przekształcic i wyznaczyć l=

d)Ep=V*q
V=k*q/r
Epot pomędzy= Ep1-Ep2=

e) F₁= wynik z pkt a)
F₂= do wzoru za odległosc wpisac sumę r+d2
F=F₁-F₂
W=F*d2
cóż musisz się pomęczyć i policzyć :-)

4 2 4