Napisz podanie o pracę w języku angielskim, która będzie zawierała 120-150 słów .
Zawarte koniecznie muszą być:
- Opis kwalifikacji, ukończonych kursów, doświadczenia .
- Uzasadnienie dlaczego chcę tam pracować .

Trzeba wybrać jeden z tych 4 zawodów : nauczyciel, informatyk, sprzedawca, inżynier .

Bardzo proszę o pomoc !!!

Tekst ma być na poziomie 3 klasy gimnazjum ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-06T12:45:25+01:00
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Szkole Podstawowej nr 7 na stanowisku nauczyciela przyrody lub matematyki.
Praca na tym stanowisku odpowiada moim kwalifikacjom. Posiadam fachową wiedzę z zakresu przyrody i matematyki, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe w pracy w szkole.
Skończyłam Uniwersytet Warszawski na kierunku pedagogika wczesnoszkolna,oraz posiadam certyfikat języka angielskiego na poziomie B2.Jestem osobą solidną, odpowiedzialną, uczciwą łatwo nawiązującą kontakty z młodzieżą i współpracownikami. Chciałabym podjąć pracę zgodną z moimi kwalifikacjami. Jeśli uzna Pan moją kandydaturę za godną rozważenia, proszę o kontakt.

Dear sir.
Politely I ask me for the acceptance to the work at the primary school number 7 on the position of biology teacher or mathematics. The work on this position is suiting my qualifications. I have the specialist knowledge in the scope of the nature and mathematicses, the pedagogic preparation and the professional experience at the work at school. I finished Warsaw University on direction early-school pedagogy, and I am holding the certificate of the English on the B 2 level. I am a reliable, responsible, honest person easily establishing contact with young people and partners.I would like to take up work in accordance with my qualifications. If you recognize my candidacy too worthy of consideration, I ask for the light switch.
XYZ