Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T12:33:49+01:00
Archipelag Sokotra leży na Oceanie Indyjskim 350 km od brzegu Afryki. Ta wyspa to jakby kawałek planety obcych przeniesiony na Ziemię, porośnięty przez roślinność, która wyrwała się z procesu ewolucji. Zobacz tylko na te zdjęcia, brakuje na nich tylko dinozaurów.Archipelag składa się z grupy 4 wysp, które oddzieliły sie od kontynentu afrykańskiego jakieś 6 lub 7 milionów lat temu - dzisiaj na wyspie jest 700 rzadkich gatunków zwierząt i roślin, z których 1/3 to garunki endemiczne - czyli występują TYLKO na tej wyspie.

The Sokotra archipelago lies on the Indian Ocean of 350 km from the border of Africa. This island is kind of a piece of the planet of strangers moved to the ground, covered by the flora which broke free from the process of evolution. See only to these photographs, on them only dinosaurs are missing. the Archipelago consists of the group of 4 islands which they separated sie from the African continent some 6 or 7 million years ago - there are 700 rare species of animals today on an island and of plants, from which 1 / 3 it garunki endemic - that is are found only in this island.

Okiem Moskwy – nieużywana obecnie instalacja radzieckiego strategicznego radaru pracującego w zakresie fal krótkich, znajdująca się m.in. nieopodal Czarnobyla na Ukrainie w obwodzie kijowskim. Znana wśród krótkofalowców i profesjonalnych użytkowników eteru jako Russian Woodpecker. System ten otrzymał kod NATO Steel Yard. Instalacja służyła do wykrywania potencjalnych nadlatujących nad terytorium ZSRR pocisków balistycznych z głowicami nuklearnymi, jako jeden z ważnych elementów systemu wczesnego ostrzegania przed atakiem na ZSRR

Eye of Moscow – unused at present installation of the Soviet strategic radar working in short waves, being among others near Chernobyl in the Ukraine in a Kiev circumference. Woodpecker known amongst amateur radio operators and professional users of ether as Russian. This system received the code Steel NATO Yard. The installation was used for detecting potential coming flying above territory the USSR of ballistic missiles with an atomic warheads, as one of important components of the early warning system before the attack on the USSR