Podziel podane niżej wydarzenia na przyczyny i skutki wojen toczonych prze rzeczpospolitą w 17 wieku.

Rywalizacja z turcją o wpływy w Mołdawii. Utrata Smolenszczyzny i ukrainy zadnieprzańskiej na rzecz rosji . Upadek gospodarczy kraju najazdy kozakow i tatarów. Utrata lenna pruskigo. Obnizenie Sie poziomu oświaty i kultury. Rywalizacja polsko szwedzka w rejonie Morza Bałtyckiego. Utrata wiekszej czesci Inflant. Pretensje krolow polskich z dynastii wazów do korony szwedzkeij. Dazenie rosji do opanowania Inflant. Pomoc Zygmunta III udzielona Habsburgą.

1

Odpowiedzi

2009-12-06T10:55:37+01:00
Przyczyny:
-Rywalizacja z turcją o wpływy w Mołdawii.
-Rywalizacja polsko szwedzka w rejonie Morza Bałtyckiego.
-Pretensje krolow polskich z dynastii wazów do korony szwedzkeij.
-Dazenie rosji do opanowania Inflant.
-Pomoc Zygmunta III udzielona Habsburgom.
Skutki:
-Utrata Smolenszczyzny i ukrainy zadnieprzańskiej na rzecz rosji . -Upadek gospodarczy kraju najazdy kozakow i tatarów.
-Utrata lenna pruskigo.
-Obnizenie Sie poziomu oświaty i kultury.
-Utrata wiekszej czesci Inflant.
2 5 2