1.Znajdź masę ciała poruszającego się po prostej które pod działaniem f=30N w t=5s zmienia swą prędkość 15 m/s v2=30 m/s
2. Jaka prędkość ciała bez tarcia o masie 10 kg po czasie t=2s od chwili rozpoczęcia ruchu jeśli działa na niego układ sił .
3. znajdź wartość siły działającej o masie 2kg od chwili rozpoczęcia ruchu przebyło drogę 100 m

1

Odpowiedzi

2009-12-06T13:49:01+01:00
Zad.1
a=F:m
m=F:a
a=v:t
a=15m/s:5s
a=3m/s2
m=30N:3m/s2
m=10 kg

Masa jest równa 10 kg
zad.3 jest nie kompletne