Odpowiedzi

2009-12-06T10:47:07+01:00
1) ma nieograniczoną władze. skupiał w swoich rękach władze cywilną i wojskową. od jego decyzji nie było odwołania.
2) sprawował władze nad skarbcem publicznym. zarzadzal dochodami i wydatkami.
3) nie wiem
4) konsulowie sprawowali władze wojskową. podlegali im urzędnicy wszyscy.
5)Pretorzy zastępowali konsulów w razie nieobecności. prowadzili sądy prawne.