Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T11:14:02+01:00
1.W XV wieku w Polsce, pod panowaniem Kazimierza Jagiellończyka powstawały wspaniałe budowle, rzeźby,obrazy, rozwijała się nauka i literatura.Społeczeństwo podzielone na stany (rycerski,duchowny,mieszczański,chłopski) tworzyło w obrębie tych grup własne obyczaje , zasady i wzorce postępowania-własną kulturę stanową.Dzięki rozwojowi gospodarczemu w kraju szybko rozwijały się miasta.Poprawiała się także sytuacja ludności wiejskiej.W architekturze styl romański został wyparty przez gotyk.Do rozwoju kultury najbardziej przyczynili się:
1.Jan Długosz-Autor historii Polski zatytułowanej Rocznik.
2.Średniowiecze to okres w historii Europy, w którym zaczęły kształtować się nowe państwa, ludność osiadała się na terenach dotąd niezamieszkałych. Za datę początkową tej epoki uznaje się rok 473, obalenie Romulusa, ostatniego cesarza zachodniorzymskiego, przez Okadora. Jeżeli chodzi o granicę końcową przyjąć można rok 1450 – wynalazek druku, 1453 – upadek Konstantynopola lub 1492 – odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Jak widać nie ma jednomyślności co do ram czasowych średniowiecza . Mówiąc jednak ogólnie obejmuje ona okres III do XV wieku naszej ery.
6 4 6