Struktura i funkcjonowanie każdego ekosystemu,bez względu na jego rodzaj i wielkość są podobne.W większości ekosystemów pierwszy poziom troficzny stanowią producenci.Przedstaw role producentów:
a)w przepływie energii przez ekosystem
b)w krążeniu materii w ekosystemie

1

Odpowiedzi

2009-12-06T14:04:50+01:00
A)Producenci w procesie fotosyntezy przekształcają energię słoneczną w energie wiązań chemicznych. Pochłonięta przez producentów energia jest tracona na każdym z poziomów troficznych ( zaczynając od producentów a kończąc na reducentach). Dlatego mówi się, że ekosystem pod względem energetycznym jest układem otwartym to znaczy, że do swojego funkcjonowania wymaga stałego dopływu energii słonecznej.

b) Producenci są podstawowym poziomem troficznym w obiegu materii w ekosystemie to znaczy, że wytworzona przez nich w procesie fotosyntezy materia organiczna jest wbudowywana w tkanki konsumentów i reducentów.
2 5 2