1) Czym były sejmiki ziemskie? Kto i w jakim celu je zwoływał?
2) Jak powstał sejm walny?
3) Dlaczego ustrój dawnej Rzeczpospolitej nazywamy demokracją szlachecką?
4) Jaki wpływ wywarły przywileje na ukształtowanie się demokracji szlacheckiej?
5) Czym różnił się sejm dawnej Rzeczpospolitej od dzisiejszego sejmu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T11:03:09+01:00
Sejmiki ziemskie- był to zjazd całej szlachty z terenu danej ziemi bądź województwa.Zwoływał je najwyższy urzędnik z terenu danej Ziemi. Zwoływał je po to by uzgodnić jakąś decyzję dotyczącą jego Ziemi.


Sejm walny powstał w ten sposób, że król musiał przybywać na daną ziemię , a to wiązało się z kosztami wtedy postanowił ustanowić sejm walny, który zbierał się co 2 lata i to właśnie na nim podejmowano najważniejsze decyzje.

Ustrój w dawnej Rzeczpospolitej nazywamy demokracją szlachecką, ponieważ była to równość w obrębie stanu szlacheckiego inaczej nazywa się to ustrój.

Przywileje na ukształtowanie demokracji szlacheckiej miały taki wpływ, że szlachta została podzielona na rożne grupy szlacheckie.


Sejm dawnej Rzeczpospolitej od dzisiejszego sejmu różni się tym, że wtedy obradom przewodniczył król, a dziś nie.
45 3 45