Potrzebne mi są argumenty, które będą potwierdzały tezę na temat, że "Wojny w XVIIw. były zróżnicowane, jedne miały charakter obronny, a nie które ekspansywny.." chodzi tu o wojny ze Szwecją, Rosją, Turcją oraz o wojny domowe, mam argumenty wprowadzić w rozprawkę

Bardzo proszę o pomoc, będe wdzięczna:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T12:17:55+01:00
Szwedzi najechali na polskę aby zdobyć tereny w basenie morza bałtyckiego ale także dlatego że zygmunt III waza chciał zawrzeć unię polski ze szwecją ( bo był szwedem). Kozacy zorganizowali powstanie bo łamane były ich prawa przez polskich magnatów ( pod wodzą chmielnickiego). A turcy rywalizowali z polską o wpływy w księstwach mołdawi i wołoszczyzny. Obronne to te ze szwecją .
ekspansywna z turcją . tłumiące powstanie to z kozakami.