W wyniku skał magmowych lub osadowych w warunkach wysokiego ciśnienia i temp. może dojść do powstania skał przeobrażonych. Spośród podanych poniżej zdań wybierz te które poprawni wskazują kierunek przeobrażenia skał
A.
a) gnejsy powstały z piaskowców
b)gnejsy powstały z granitów
c)granit powstał z gnejsów
d) piaskowiec powstał z gnejsów
B.
a) marmury powstały z piaskowców
b) marmury powstały z wapieni
c) piaskowce powstały z marmurów
d) wapienie powstały z marmurów
C.
a) piaskowce powstały z kwarcytów
b) piaskowce powstały z wapieni
c) kwarcyty powstały z piaskowców
d) kwarcyty powstały z wapieni

1

Odpowiedzi

2009-12-08T20:12:25+01:00