1.Będąc na wycieczce w lesie, zauważyłeś, że porosty występują tam bardzo rzadko, a te, które się pojawiają mają plechę skorupiastą. Napisz krótko, jaki wniosek o stanie powietrza można wysnuć odstawie tych informacji.


Zaznacz grupę organizmów, której dotyczy opis
2. Protisty te są organizmami jednokomórkowymi posiadającymi zdolność do ruchu. Są one cudzożywne.
a) pierwotniaki
B) glon y
c)grzyby
d) śluzowce

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T11:53:20+01:00
1. Powietrze w tym lesie jest bardzo zanieczyszczone.
2. A
4 4 4
2009-12-06T12:51:16+01:00
Są to protisty zwierzęcopodobne, czyli pierwotniaki
1 5 1