Odpowiedzi

2009-12-06T11:28:00+01:00
W tych państwach dochodzi do łamania praw człowieka, gdyż rząd państwa sam w sobie, nie ma mocy sprawczej aby przyśpieszyć wzrost gospodarczy przez co gospodarka jest na niskim poziomie, a co za tym idzie jest bardzo niski pkb na jednego obywatela, co determinuje słabą służbe zdrowia, nikłą pomoc dla najuboższych itp.
To obywatele i ich podatki napędzają gospodarkę, więc jeśli obywatele mało zarabiają, cała gospodarka jest na bardzo niskim poziomie.