Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T11:18:38+01:00
Niezawisłość sędziowska,jest gwarantowana przez ustawę zgodnie z którą sędziowie przy rozstrzyganiu spraw podlegają wyłącznie ustawom. Oznacza to, że w czasie procesu sędzia orzeka tylko na podstawie przepisów prawa i własnego sumienia oraz że jakikolwiek organ państwa, instytucja, organizacja lub osoba nie może w tym zakresie wiązać go żadnymi zaleceniami czy instrukcjami. Zgednie z tą zasAdą sędziemu nie wolno należeć do partii politycznej, związków zawodowych lub prowadzić działalności publicznej sprzecznej z tą zasadą.Zasada niezawisłości sędziowskiej gwarantuje: immunitet sędziowski, nieusuwalność sędziów ze stanowisk, zakaz przenoszenia lub powoływania na inne stanowisko
2 5 2