Rozwiąż i sprawdź równania:
a)2(x+2)-3(x-1)+8=3x-1
b)4x-3(x+7)-5x+2(x-1)=9
c)½x-7=x-36 kreska ułamkowa i 3
d)5x(x-2)-x(5x-2)=-4
e)x(2-x)+(x+2)(x-2)=2
f)(2x-3)(2x+3)-4x(x+2)+49=-4x
g)½x-3=¼x+1
h)½(x-2)=-x-½(x-8)
i)x-1 kreska ułamkowa na dole 2=x+1
Prosze zróbcie mi to do godziny 14:00.
bo tego nie rozumiem bo nie chodziłam do szkoły


3

Odpowiedzi

2009-12-06T11:21:27+01:00
a ) 2 ( x + 2 ) - 3 ( x- 1 ) + 8 = 3 x - 1
2x + 4 - 3x + 3 + 8 = 3x - 1
2x - 3x - 3x = -1 - 4 - 3 - 8
- 4x = - 16 / : -4
x = 4

b ) 4x - 3 ( x + 7 ) - 5x + 2 ( x - 1 ) = 9
4x - 3x - 21 - 5x + 2x - 2 = 9
- 4 x = 9 + 21 +2
- 4 x = 32 / : -4
x = -8

c ) 1/2x - 7 = x - 36 ......... ( kreska ) 3 / * 3
3 ( 1/2x - 7 ) = 3 ( x - 36 ) ............. 3
1/2 x - 7 = 3 x - 108
1/2 x - 3 x = -108 + 7
- 2 , 5 x = -101 / : - 2,5
x = 40 ,4


2009-12-06T11:28:44+01:00
Rozwiąż i sprawdź równania:
a)2(x+2)-3(x-1)+8=3x-1
2x + 4 - 3x + 3 + 8 = 3x - 1
2x - 3x - 3x = -1 -4 -3 -8
-4x = - 16x||-4
x = 4

b)4x-3(x+7)-5x+2(x-1)=9
4x - 3x - 21 -5x +2x - 2 = 9
4x - 3x - 5x + 2x = 9 + 21 + 2
-4x = 32||-4
x = -8

c)½x-7=x-36 kreska ułamkowa i 3
½x-7=x-12
-½x = -12 + 7
-½x = -5|-2
x = 10

d)5x(x-2)-x(5x-2)=-4
5x² - 10x - 5x² + 2x = -4
-8x = -4||-8
x = ½

e)x(2-x)+(x+2)(x-2)=2
2x - x² + (x-2)² = 2
2x - x² + x² - 4x + 4 = 2
- 2x = -2||-2
x = 1

f)(2x-3)(2x+3)-4x(x+2)+49=-4x
(2x - 3)² - 4x² - 8x + 49 = -4x
4x² - 12x + 9 - 4x² - 8x + 49 = -4x
-12x - 8x + 4x = -9 - 49
-16x = - 56||-16
x = 3,5

g)½x-3=½x+1
½x - ¼x = 1 + 3
2/4x - 1/4x = 4
1/4x = 4|4
x = 16

h)½(x-2)=-x-½(x-8)
½x - 1 = -x - ½x + 4
½x + x + ½x = 5
2x = 5||2
x = 2,5

i)x-1 kreska ułamkowa na dole 2=x+1
Na dole na pewno 2=x+1?
Może jednak 2-x+1?
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T11:30:50+01:00
A)2(x+2)-3(x-1)+8=3x-1
2x+4-3x+3+8=3x-1
2x-3x-3x=-1-8-4-3
-4x= -16 | : -4
x = 4

b)4x-3(x+7)-5x+2(x-1)=9
4x-3x-21-5x+2x-2=9
4x-3x-5x+2x=9+2+21
-2x= 32 | -2
x= -16

c)½x-7=x-36 kreska ułamkowa i 3 | * 6
3x-42= 2x-72
3x-2x=-72+42
x=-30

d)5x(x-2)-x(5x-2)=-4
5x²-10x-5x²+2x=-4
-10x+2x=-4
-8x=-4 |:-8
x= 1/2

e)x(2-x)+(x+2)(x-2)=2
2x-x²+x²-4=2
2x=2+4
2x=6 |:2
x=3

f)(2x-3)(2x+3)-4x(x+2)+49=-4x
4x²-9-4x²-8x+49=-4x
-8x+4x=9-49
-4x=-40 |:-4
x=10

g)½x-3=¼x+1 | * 4
2x-12 = x+4
2x-x=4+12
x=16

h)½(x-2)=-x-½(x-8) |*2
x-2=-x-x+8
x=8+2
x=10


i)x-1 kreska ułamkowa na dole 2=x+1 |*2
x-1= 2x+2
x-2x=2+1
-x=3 |*-1
x= -3

pozdrawiam:)