Mając do dyspozycji uwodniony fosforan sodowy(Na3PO4*10H2O) przygotuj 50 cm3 roztworu o stężeniu 0,21M

Mając do dyspozycji roztwór kwasu azotowego (V) o stężeniu 36% i gęstości 1,22 g/cm3, przygotuj 100 cm3 tego kwasu o stężeniu 0,24M

1

Odpowiedzi

2009-12-06T19:11:45+01:00

Cm=Cpd/M*100%
Cp=36
d=1,2g/cm3=1200g/l
M=63g/mol
Cm=36*1200/63*100=6,83 mol/l
liczymy na krzyż:
6,86...............0,24
........0,24............
0....................6,62
czyli potrzeba objętościowo HNO3:H2O = 0,24:6,62
100*0,24/6,86=3,5cm3 HNO3
100*6,62/6,86=96,5cm3 H2O
wiec bierzemy 3,5cm3 HNO3 i 96,5cm3 H2O


Cm=n/V ==> n=Cm*V
Cm=0,21
V=0,050dm3
n=0,050*0,21=0,0105mola Na3PO4
0,0105*164=1,72g Na3PO4

1mol Na3PO4*10H20 zawiera 1 mol Na2PO4 czyli obliczając masy:
[3*23+31+4*16+10*18=344] zawiera [3*23+31+4*16=164g]
344g Na3PO4*10H2O -----164g Na3PO4
x g Na3PO4*10H2O ----- 1,72g Na3PO4
x=3,61g Na3PO4*10H2O
50-3,61=46,39g H2O
wziąć 3,61g Na3PO4*10H2O i 46,39g H2O
1 5 1