Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T11:47:27+01:00
Oblicz, jaką objętość zajmuje 1g tlenu O2 i ile cząsteczek znajduje się w tej objętości.
Jeden mol gazu w warunkach normalnych zajmuje 22,4dm³.
Jeden mol telnu waży - obliczamy masę molową korzystając z układu okresowego: M O2=2*16g/mol=32g/mol
Układamy teraz proporcję:
32g ------ 22,4dm³
1g --------- x(dm³)
x= 22,4dm³*1g/32g
x=0,7dm³ ---- taką objętość w warunkach normalnych zajmuje 1g telnu

W 22,4dm³ znajduje się jeden mol gazu, czyli 6,02*10²³. Ze względu na to, że tlen występuje w cząsteczkach dwuatomowych mnożymy tę liczbę przez 2 i znowu układamy proporcję:
2*6,02*10²³ --------- 22,4dm³
x-----------------------0,7dm³
x=2*6,02*10²³*0,7dm³/22,4dm³
x=0,37625*10²³ --- tyle znajduje się cząsteczek w tej objętości.
Pozdrawiam.