Przedstawiciele obu stron są przekonani, że w wyniku niedawnych wydarzeń wytworzyła się sytuajca, wobec której dalsze utrzymanie w granicach państwa czechosłowackiego okręgów zamieszkały głównie przez Niemców sudeckich nie może trwać nadal bez narażania na szwank interesów samej Czechosłowacji oraz interesów pokoju europejskiego.
W świetle oba Rządy zmuszone są przyjść do wniosku, że zachowuje pokoju i bezpieczeństwa oraz żywotnych interesów Czechosłowacji nie może być skutecznie zagwarantowane, jeśli okręgi te nie zostaną natychmiast odstąpione Rzeszy.
Cyt. za Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-BondAurk i S. B. Lenard, Warszawa 198, s. 114-115


Napisz, w jakim mieści odbywa się konferencja w sprawie problemu poruszonego w tekście źródłowym i przedstaw efekty tej konferencji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T12:12:17+01:00
Ta konferencja odbyła się w mieście Monachium w dniu 29 września 1938 roku.Efektami tej konferencji były ustępstwa terytorialne Czechosłowacji na rzecz hitlerowskich Niemiec pod rządami dyktatora Adolfa Hitlera.Mimo że rozstrzygały się ważne sprawy jedności terytorialnej niepodległej Czechosłowacji jej przedstawiciele nie zostali zaproszeni na konferencje monachijską.W trakcie konferencji monachijskiej premierzy Francji i Anglii wraz z dyktatorami hitlerowskich Niemiec Adolfem Hitlerem i Włoskim dyktatorem Benito Mussolinim wytyczyli nową granicę między Czechosłowacją a Niemcami.Przyłączyli sporne obszary Sudetów(do trzeciej rzeszy) które domagał się Hitler.Tak więc Sudety dostały się Niemcom. Błędna polityka ustępliwości za wszelką cenę Hitlerowi przez mocarstwa zachodnie nieuchronnie doprowadziła do wybuchu drugiej wojny światowej we wrześniu 1939 roku.
1 5 1