Zad.1Uzupełnij informacje dotyczące Etiopii
Stolica .........
b) Główne krainy geograficzne:...................................
c)Najwyżej położony punkt....................o wysokości...........m.n.p.m
d)kraje sąsiadujące:...........................................
zad.Rozwiąż krzyżówkę
1.Najważniejsza roślina zbożowa uprawiana w Etiopi to.........
2.Stanowi podstawę etiopskiej gospodarki to..............
3.Dominująca religia Etiopii to..............
4.W latach 1998-2000 pochłonęła wiele ofiar wśród ludności kraju to..............
5.Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne o wysokiej wydajności produkcji to...........................
6.Dotyka 40% etiopskiego społeczeństwa to.............
7.Ważny towar eksportowy Etiopii to.............
zad.3 Połącz niekorzystne zjawiska w gospodarce Etiopii z przyczynami ich powstawania.Poszczególne zjawiska mogą mieć więcej niż jedną przyczynę
1.niska wydajność rolnictwa
2.degradacja pastwisk
3.erozja gleb
4.słabo rozwinięty przemysł przetwórczy
5.niewielkie wydobycie zasobów surowców mineralnych
a)niedobór środków finansowych na inwestycje
b)niedobór wykształconej kadry pracownicznej
c)nadmierny wypas zwierząt
d)częste susze
e)prymitywne metody upraw
f)słabo rozwinięta infrastruktura transportowa
zad.4Scharakteryzuj sytuacje demograficzną Etiopii ,wymień zawierające prawidłowe informacje:
1.liczba ludności Etiopii wynosi około 75mlm osób
2.6% Etiopczyków mieszka na wsi
3.średnia długość życia mieszkańców Etiopii jest wyższa niż średnia światowa
4.więcej niż co drugi dorosły Etiopczyk jest analfabetą
5.80% ludności Etiopii utrzymuje się z rolnictwa
6.dominującą religią kraju jest islam
7.współczynnik przyrostu naturalnego wynosi 23%oo i stale maleje
8.w Etiopii przeważają liczebnie wyznawcy Kościoła etiopskiego
9.ludność Etiopii jest silnie zróżnicowana pod względem etnicznym
10.około 75%społeczeństwa skupia się na terenach położonych na wysokości od 1700 do 3500m.n.p.m

1

Odpowiedzi

2009-12-06T11:48:10+01:00
Zad.1 Addis Abeba
b)Wyżyna Abisyjska
Wyzyna Somalijska
Kotlina Danakilska
c)Ras Daszan o wysokości 4620m
d)Sudan, Kenia, Somalia,Dżibuti, Erytrea

zad.2
1.teff
2.rolnictwo
3.islam
4.wojna
5.plantacje
6.niedożywienie
7.kawa

zad.3.
1.e
2.c
3.d
4.f
5.a,b

zad.4
1,3,4,5,82 5 2