1.Jak zmieni się wzniesienie ciała nad poziom Ziemi jeżeli Ep grawitacji wzrosła 4x? ...............

2.Podniesione na wysokość 3m. wiadro z piaskiem o ciężarze 240N posiada Ep równą ........J

3.Jeżeli prędkość kuli wzrośnie 3x to jej Ek............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T11:58:52+01:00
1.
Ep=mgh
m*g*4*h=4*mgh=4*Ep
Wzrośnie 4 razy.
2.
Ep=mgh
m=24kg (bo 1kg=10N)
g=9,81m/s²
h=3m
Ep=24*9,81*3=706,32J
Podniesione na wysokość 3m. wiadro z piaskiem o ciężarze 240N posiada Ep równą ok. 706J
3.
Ek=mv²/2
m(v*3)²/2=mv²*9/2=9*mv²/2=9*Ek
Wzrośnie 9 krotnie.
1 5 1