Odpowiedzi

2009-12-06T12:03:32+01:00
Eten
całkowite:
C2H4+3O2-->2CO2 + 2H2O
półspalanie:
C2H4+2O2-->2CO+2H2O
niecałkowite:
C2H4+O2--> 2C+2H2O

propen
całkowite:
2C3H6 + 9O2 --> 6CO2 + 6H2O
półspalanie:
C3H6 + 3O2 --> 3CO +3H2O
niecałkowite
2C3H6 + 3O2--> 6C + 6H2O


buten
całkowite
C4H8 + 6O2 --> 4CO2 + 4H2O
półspalanie
C4H8 + 4O2 --> 4CO + 4 H2O
niecałkowite
C4H8 + 2O2 --> 4C + 4 H2O

penten
całkowite:
2 C5H10 + 15 O2 -->10 CO2 + 10 H2O
półspalanie:
C5H10 + 5 O2 --> 5 CO + 5 H2O
niecałkowite:
2 C5H10 + 5 O2 -->10 C + 10 H2O

heksen
całkowite:
C6H12 + 9 O2 --> 6 CO2 + 6 H2O
półspalanie:
C6H12 + 6 O2 -->6 CO + 6 H2O
niecałkowite:
C6H12 + 3 O2 --> 6 C + 6 H2O

hepten
całkowite:
2C7H14 + 21O2--> 14 CO2 + 14H20
półspalanie:
C7H14 +7O2 --> 7CO2 +7H2O
niecałkowite:
2C7H14 +7O2 --> 14C + 14H2O
23 4 23
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T12:04:21+01:00
Eten
C₂H₄ + 3 O₂--> 2 CO₂ + 2 H₂O
C₂H₄ + 2 O₂ -->2 CO + 2 H₂O
C₂H₄ + O₂ -->2 C + 2 H₂O

propen
2 C₃H₆ + 9 O₂ -->6 CO₂ + 6 H₂O
C₃H₆ + 3 O₂-->3 CO + 3 H₂O
2 C₃H₆ + 3 O₂ --> 6 C + 6 H₂O

buten
C₄H₈ + 6 O₂ --> 4 CO₂ + 4 H₂O
C₄H₈ + 4 O₂ -->4 CO + 4 H₂O
C₄H₈ + 2 O₂--> 4 C + 4 H₂O

penten
2 C₅H₁₀+ 15 O₂ --> 10 CO₂ + 10 H₂O
C₅H₁₀ + 5 O₂ -->5 CO + 5 H₂O
2 C₅H₁₀+ 5 O₂ --> 10 C + 10 H₂O

heksen
C₆H₁₂ + 9 O₂ --> 6 CO₂ + 6 H₂O
C₆H₁₂ + 6 O₂ ---> 6 CO + 6 H₂O
C₆H₁₂ + 3 O₂ --> 6 C + 6 H₂O


hepten
C₇H₁₄ + 21/2 O₂ --> 7 CO₂ + 7H₂O
C₇H₁₄ + 7O₂ --> 7C O + 7 H₂O
C₇H₁₄ + 7/2 O₂ --> 7C + 7 H₂O

okten
C₈H₁₆ + 12O₂ --> 8CO₂ + 8H₂O
C₈H₁₆ + 8O₂ -->8CO + 8H₂O
C₈H₁₆ + 4O₂ ---> 8C + 8H₂O

nonen
C₉H₁₈ + 27/2 O₂ --> 9CO₂ + 9H₂O
C₉H₁₈ + 9 O₂ --> 9CO + 9H₂O
C₉H₁₈ + 9/2 O₂--> 9C + 9H₂O

deken
C₁₀H₂₀ + 15 O₂ --> 10CO₂ + 10H₂O
C₁₀H₂₀ + 10 O₂ --> 10CO + 10H₂O
C₁₀H₂₀ + 5 O₂ --> 10C + 10H₂O
38 4 38
A do etenu niecalkowite spalanie nie powinno byc :
C2H4 + 2O2 >>> 2C + 2H2O????