Odpowiedzi

2009-12-06T12:25:40+01:00
Królestwo Polskie-
władca sprawował władzę wykonawczą,
-mial inicjatywę ustawodawczą
-posiadał prawo veta wobec sejmu
-zwoływał i rozwiązywał sejm i senat
-miał prawo do zmiany konstytucji
-stał na czele armii
-mianował namiestnika i wyzszych urzędników