To sa zagadnienia na sprawdzian z techniki i nie wiem skad to brac
-rzuty prostokatne - teoria i praktyka (po co są wykonywane, co oznaczaja, jakie sa rzuty, do czego wykorzystywana jest rzutnia
-zasady aksonometrii - dimetria i izometria
-prawidlowe zasady wymiarowania i ich zastosowanie w praktyce
-przekroj - w jaki sposob powstaje i do czego słuzy

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T12:01:07+01:00
Rzuty prostokatne - na płaszczyznę – odwzorowanie przestrzeni euklidesowej trójwymiarowej na daną płaszczyznę w ten sposób, że każdemu punktowi przestrzeni przypisany jest punkt przecięcia się prostej prostopadłej do płaszczyzny, która przechodzi przez dany punkt, z płaszczyzną. Rzut prostokątny jest szczególnym przypadkiem rzutu równoległego. Jest jeszcze rzut ortogonalny.

Aksonometria- rodzaj rzutu równoległego, odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę z wykorzystaniem prostokątnego układu osi.

Cechą odróżniającą aksonometrię od innych rodzajów rzutu równoległego jest dążenie do zachowania prawdziwych wymiarów rzutowanych obiektów przynajmniej w jednym, wybranym kierunku.

przekroj -płaszczyzna powstała w miejscu przeciętym
1 5 1
2009-12-06T12:02:42+01:00
-RZUTY PROSTOKĄTNE
Rzut prostokątny na płaszczyznę – odwzorowanie przestrzeni euklidesowej trójwymiarowej na daną płaszczyznę w ten sposób, że każdemu punktowi przestrzeni przypisany jest punkt przecięcia się prostej prostopadłej do płaszczyzny, która przechodzi przez dany punkt, z płaszczyzną. Rzut prostokątny jest szczególnym przypadkiem rzutu równoległego.
-Izometria funkcja zachowująca odległości między punktami przestrzeni metrycznej. W geometrii figury między którymi zachodzi izometria (są izometryczne) nazywa się przystającymi.Z izometrii korzysta się często podczas konstrukcji zanurzeń jednej przestrzeni w inną.
- AKSOMETRIA rodzaj rzutu równoległego, odwzorowanie przestrzeni na płaszczyznę z wykorzystaniem prostokątnego układu osi.
;))
1 5 1
2009-12-06T12:06:53+01:00
Przekroj ( jadę swoimi słowami :P ) -jest to przecięcie figury przez środek żeby zobaczyć co się w niej znajduje.Termin stosowany często w architekturze do tworzenia przekrojów budynku.

prawidlowe zasady wymiarowania i ich zastosowanie w praktyce-jeśli robimy rysunek w skali wymiary powinny być takie jakie są w rzeczywistości.Prawidłowe wymiary pomagają inżynierom stworzyć projekt dokładnie z planem i wyobraźnia architekta.
1 5 1