Odpowiedzi

2009-12-06T14:36:24+01:00
Ten wiersz obrazuje życie człowieka w kontekście przemijania i ... rywalizacji z rzeczami . Ta dramatyczna prawda zostaje ujęta w formie błyskotliwej , ironicznej puenty :
" Co do mnie , żyję , proszę wierzyć
Mój wyścig z suknią nadal trwa .
A jaki ona upór ma !
A jakby ona chciała
Przeżyć ! "

Co właściwie znaczą te słowa ? Zdarza się , że rzecz może przetrwać dłużej niż człowiek , niajako przeżyć człowieka , najlepiej to widać w muzeum , gdzie zgromadzono szereg eksponatów z dawnych epok - rzeczy , których właściciele od dawna nei żyją . A jednak to właściciele nadają sens istnieniu , rzeczy , rzdczy bez ich właścicieli są nieme , martwe , bez wyrazu .

Atutem człowieka jest to , że żyje tu i teraz , i to intensywnie , odczuwa radość istnienia .
Cały wiersz opiery jest na kontraście między człowiekiem a rzeczami , pomyśle walkiki między nimi . W utworze tym , jak to u Szymborskiej , podstawową dominująca kategorią jest ironia . To drwina jest bronią przecie tragicznej prawdzie o przemijaniu , któremu podporządkowane jest istnienie człowieka.
16 4 16