1. Jakie jony uczestniczą w procesie aktywowania krzepnięcia krwi.
2.Przez co wydzielana jest trombokinaza płytkowa.
3. Co to jest i jaka jest rola trombokinazy płytkowej?
4.Co to jest protrombina a co to trombina ?
5.Gdzie jest wytwarzana protrombina?
6.Dlaczego witamina K jest związana z procesem krzepnięcia krwi ?
7.Co to jest fibrynogen a co to fibryna ?
8.Dlaczego w krwi nie może występować aktywna trombina ?
9.Z czego powstaje czop (skrzep) ?
10. Co to jest heparyna , przez co jest wytwarzana jaka jest jej rola i gdzie występują .

1

Odpowiedzi

2009-12-06T14:08:01+01:00
1...brak
2.trombokinaza płytkowa wydzielana jest z uszkodzonych płytek nkrwi
3.trombokinaza płytkowa zapoczątkowuje powstanie skrzepu. W OBECNOŚCI JONÓW WAPNIA PRZEKSZTAŁACA BIAŁKO-PROTROMBINĘ W AKTYWNY ENZYM TROMBINĘ.
4.Protrombina - II czynnik krzepnięcia, białko znajdujące się w osoczu krwi, wytwarzane w wątrobie przy udziale witaminy K. Protrombina jest białkiem rozpuszczalnym w surowicy krwi, pod wpływem trombokinazy przekształcana jest w nierozpuszczalną trombinę. Zbudowana z około 600 aminokwasów, zawierających cztery łańcuchy oligosacharydowe. Glikozylacja protrombiny zachodzi w wątrobie i determinowana jest udziałem witaminy K.

Trombina, enzym osocza. Jest to białko o właściwościach enzymatycznych. Produkowane jest z protrombiny osocza pod wpływem tromboplastyny i aktywatorów. Trombina umożliwia powstanie nierozpuszczalnej fibryny z rozpuszczalnego fibrynogenu umożliwiając krzepnięcie krwi.
5.WYTWARZANA JEST W WĄTROBIE PRZY UDZIALE WITAMINY K.
6.Witamina K jest niezbędna do wytwarzania w wątrobie związków, które przyczyniają się do prawidłowego krzepnięcia krwi (czynniki krzepnięcia krwi).
7.Fibrynogen, I czynnik krzepnięcia - białko osocza krwi wytwarzane w wątrobie, angażowane w końcowej fazie procesu krzepnięcia i przekształcane w białko fibrylarne - fibrynę (włóknik) współtworzącą skrzep krwi. Fibrynogen łącząc się z receptorami GpIIb/IIIa powoduje agregację aktywowanych trombocytów. Jest zaliczany do białek ostrej fazy.

Fibryna (włóknik) - białko proste (budują je wyłącznie aminokwasy), białko fibrylarne (o długich, nitkowatych cząsteczkach tworzących włókna), wytrącające się z osocza krwi podczas procesu krzepnięcia krwi. Tworzy rusztowanie skrzepu krwi. Powstaje z fibrynogenu w wyniku działania trombiny.

8.BRAK
9.Skrzep (łac. cruor) - struktura wytworzona przez składniki krwi w celu zatamowania krwawienia i reperacji uszkodzonego naczynia krwionośnego.W razie uszkodzenia tkanki, w osoczu rozpoczyna się seria przemian, w wyniku których fibrynogen zostaje przekształcony w cząsteczki fibryny, te zaś zlepiają się, tworząc siateczkę zasklepiającą ranę. W siatce tej więzną następnie erytrocyty i płytki krwi – w wyniku czego powstaje skrzep. Skrzep powstaje pozanaczyniowo, lub po śmierci organizmu - w naczyniach. W odróżnieniu od skrzepliny, skrzep nie powstaje w naczyniach krwionośnych za życia.
10.Heparyna – organiczny związek chemiczny, polisacharyd zbudowany z około 80 reszt monosacharydów, pochodnych glukozy i kwasu glukuronowego, połączonych w nierozgałęziony łańcuch.
Jest naturalnym czynnikiem, zapobiegającym krzepnięciu krwi w naczyniach krwionośnych, działając hamująco na wszystkie jego etapy, głównie na fazę przejścia protrombiny w trombinę i jej działanie na fibrynogen. Heparyna aktywuje antytrombinę – osoczowy czynnik hamujący działanie trombiny. Obniża także poziom cholesterolu i lipidów, poprzez aktywację enzymu lipazy lipoproteinowej. W większych stężeniach może również hamować agregację trombocytów oraz ich adhezję (przyleganie do powierzchni) do ścian naczyń krwionośnych. Heparyna jest wyłapywana przez ściany naczynia i zwiększa ich ładunek ujemny, co utrudnia przyleganie płytek krwi i zapobiega powstawaniu skrzepów przyściennych. Wytwarzana przez komórki tuczne, makrofagi i komórki śródbłonka naczyń, działa szybko, lecz krótkotrwale.
Heparyna jest stosowana jako lek przeciwzakrzepowy zapobiegając tworzeniu się skrzeplin, standardowo stosowany u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym i unieruchomionym z powodu choroby, w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, ostrych zespołach wieńcowych.3 3 3