I always get up at 7a.m.
Zawsze wstaję o 7.00 rano.
I always wash my face, hands and clean my teeth.
Zawsze myję buzię, ręce i zęby.
I always have breakfast at 7.05 a.m.
Zawsze jem śniadanie o 7.05 .
I often go to school at 7.30 a.m.
Ja często wychodzę do szkoły o 7.30.
I usually start school at 8 o’clock .
Lekcje zaczynam zwykle o 8.00.
I always have lunch at 12 o’clock.
Zawsze o 12.00 jem lunch.
I often finish school at 2 p.m.
Często kończę lekcje o 14.00.
I usually have dinner at 4 p.m.
Obiad jem zwykle o 16.00.
I sometimes do my homework at 5 p.m.
Lekcje czasami odrabiam o 17.00
I always have supper at 8 p.m.
Kolację jem zawsze o 20.00.
I often go to bed at 10 p.m.
Spać często chodzę o 22.00.

Homework
Powyższe zdania napisz dla 3 osoby liczby pojedynczej.
-I always get up at 7 a.m.
He always gets up at 7 a.m.

2

Odpowiedzi

2009-12-06T12:10:59+01:00
He always gets up at 7.00a.m.
He always washes his face, hands and clean his teeth.
He always has breakfast at 7.05 a.m.
He often goes to scchool at 7.30 a.m.
He usually start school at 8 o'clock
He always has lunch at 12 o'clock.
He often finish school at 2 p.m.
He usually has dinner at 4 p.m.
He sometimes does his homework at 5 p.m.
He always has supper at 8 p.m.
He often goes to bed at 10 p.m.
2009-12-06T12:17:46+01:00
She always gets up at 7.00a.m.
He always washes his face, hands and clean his teeth.
He always has breakfast at 7.05 a.m.
She often goes to scchool at 7.30 a.m.
She usually start school at 8 o'clock
He always has lunch at 12 o'clock.
He often finish school at 2 p.m.
She usually has dinner at 4 p.m.
He sometimes does his homework at 5 p.m.
She always has supper at 8 p.m.
He often goes to bed at 10 p.m.
1 5 1