Kto....
przedstawił budowę atomu jako układ planetarny-..............
stworzył atomistyczną teorię budowy materii-...................

Chemia kl1 cw. str. 48 zad. 9

Uzupełnij zdania.

Promieniotwórczośc naturalna jest to zjawisko samorzutnego............ atomów połączone z emisją............... α,β,γ. Jądra helu,czyli cząstki o ładunku dodatnim i masie równej 4 u ,to inaczej ........... . Elektrony,czyli ...................,zostały odkryte przez J.J. Thomsona. Promienie................ to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T12:22:10+01:00
Ernest Rutherford przedstawił budowę atomu jako układ planetarny
Demokryt stworzył atomistyczną teorię budowy materii

Promieniotwórczość naturalna jest to zjawisko samorzutnego rozpadu jąder atomów połączone z emisją cząstek α,β,γ. Jądra helu,czyli cząstki o ładunku dodatnim i masie równej 4 u ,to inaczej cząstki α . Elektrony,czyli cząstki β,zostały odkryte przez J.J. Thomsona. Promienie cząstki γ to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne.

8 3 8