Czym zajmuje się matematyka finansowa? Mam przygotować pracę na ten temat. NIe chodzi mi o gotowca, ale o podanie zagadnień, które przydałoby się zamieścić. Ach, jest to gimnazjum, czyli to wszystko bez wchodzenia w zagadnienia "lycealne" lub "studiowe".

1

Odpowiedzi

2009-12-08T23:00:56+01:00
-odsetki od kredytów,
-odsetki od lokat bankowych,
-stopy procentowe,
-czas przechowywania pieniędzy w banku,
-posługiwanie się pojęciami: kredyt bankowy, pożyczka,kapitał, stopy procentowe,
-obliczanie odsetek od lokat,
-na jaki % ulokowano pieniądze w banku,
-na jaki czas ulokowano pięniądze,
-jaka była wysokość lokaty.