Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T12:21:08+01:00
Danusia Jurandówna
* Jagienka ze Zgorzelic
* Jurand ze Spychowa
* Maćko z Bogdańca
* Zbyszko z Bogdańca
* księżna Anna Danuta
* wielki mistrz Ulrich von Jungingen
* król Władysław Jagiełło
* królowa Jadwiga Andegaweńska
* Zawisza Czarny
* Powała z Taczewa
* książę Siemowit IV
* wielki książę Witold
* Zyndram z Maszkowic
* wielki mistrz Konrad von Jungingen
* Marcin z Wrocimowic

  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T12:30:13+01:00
Władysław Jagiełło
Jadwiga
Witold
Anna Danuta
Janusz, książę mazowiecki
Konrad von Jungingen
Ulryk von Jungingen
Powała z Taczewa
Zawisza Czarny
Zyndram z Maszkowic
Zbyszko z Bogdańca
Maćko z Bogdańca
Jurand ze Spychowa
Hlawa (Głowacz)
Sanderus
Fulko de Lorchę
Danusia Jurandówna
Jagienka ze Zgorzelic
Opat z Tulczy
2009-12-06T13:24:45+01:00
Opat z Tulczy
Ulryk von Jungingen
Zawisza Czarny
Fulko de Lorchę
Sanderus
Danusia Jurandówna
Jagienka ze Zgorzelic
Jurand ze Spychowa
Maćko z Bogdańca
Zbyszko z Bogdańca
księżna Anna Danuta
wielki mistrz Ulrich von Jungingen
król Władysław Jagiełło
królowa Jadwiga Andegaweńska
Zawisza Czarny
Powała z Taczewa
książę Siemowit IV
wielki książę Witold
Zyndram z Maszkowic
wielki mistrz Konrad von Jungingen
Marcin z Wrocimowic