Odpowiedzi

2009-12-08T21:00:08+01:00
Program kalkulator;
Uses crt;
Var
a,b,c:real;
dzial:char;
blad:boolean;
Begin
Blad:=false;
Write('podaj pierwszą liczbę ');
Readln(a);
Write('podaj druga liczbe ');
Readln(b);
Write(' Wybierz dzialanie (+,-,*,/) ');
Readln(dzial);
Case dzial of
'+': c:=a+b;
'-': c:=a-b;
'*':c:=a*b;
'/':if b<>0 then
c:=a/b
else blad:=true;
else blad:=true;
end;
if not blad then
writeln('wynik dzialania: ',c)
else
writeln('blad dzialania lub dzielenia przez zero');
readKey;
End.
__________________

Z tymi skomplikowanymi dzialaniami nigdy sie nie spotkalem w pascalu. Tymbardziej takiego typu zadania ludzie daja za 50 pkt a nie za 5 xDD