Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T13:28:24+01:00
Jacek Soplica brat sędziego ojca Tadeusza, który z daleka śledzi los syna i Zosi córki jego ukochanej Ewy. W miłości przeżył głęboki zawód miłosny,który był powodem do zabójstwa Stolnika i z tego powodu został ogłoszony zdrajcą. To wywołało u Jacka wewnętrzną przemianę. Dawniej pyszny i butny,teraz stał się pokorny,przyjął nazwisko Robaka i w mnisim przebraniu podjął się służbie dla kraju.Był więziony,zsyłany,skazywany na ciężkie roboty.W roli emisariusza przygotowuje powstanie na Litwie,jest częścią wielkiej społeczności patriotów,którzy pragną wyzwolić ojczyznę .Gerwazy przebacza mu zabójstwo Stolnika,wszyscy poznają jego prawdziwe nazwisko,pozostanie w pamięci jako narodowy bohater. Jacek Soplica zostaje uznany za bohatera nowego typu.