ZAD 1
w pewnym trapezie równoramiennym podstawy mają długości 10 cm i 18 cm a wysokośc jest równa 4 cm. Które z ponizszych zadan sa prawdziwe dla tego trapezu?
1. pole trapezu wynosi 56cm2
2. ramię trapezu ma długosc 4 perwiastków z dwóch cm
A.tylko 1.
B. tylko 2
C. oba
D.żadne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T12:25:32+01:00
1. Ptrapezu = (a+b)*h : 2
P = 28 * 4 : 2
P = 56 cm kwadratowych
Jest to zdanie prawdziwe

2. x - ramię
(18 - 10):2 = 4

4^2 + 4^2 = x^2
16 +16 = x^2
x^2 = 32 /√
x= 4√2
Jest to zdanie prawdziwe
1 5 1