PILNE !
Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli zalety lub wady położenia Polski w Europie biorąc pod uwagę przedstawione w niej cechy położenia.
......................................zalety....................wady
1. W środkowej europie.
2. W umiarkowanych
szerokościach geograficznych
3.Nad Bałtykiem
4. W zdecydowanej
większości obszar nizinny
5. Góry w południowej
części kraju

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T13:13:13+01:00
Zalety:
-Polska leży w centralnej części Europy, jest to dobre położenie za względu na bliskość do innych krajów(np. portugalia do rosjii ma znacznie dalej niż my do portugalii i do rosjii)
-Przez Polskę przejeżdża dużo TIRów z towarami perzewożąc towar z zachodniej cz. Europy na wschód i tym sposobem nasz kraj zarabia
- mamy 4 pory roku, znacznie się od siebie różniące
-dostęp do morze- posiadamy porty, możemy rowijać handel statkami itd, większe zainteresowanie turystów dzięki morzu(aczkolwiek jest ono zimne)
-więcej opadów(morze paruje a potem "oddaje" wodę w postaci deszczu)
-więcej ośrodków wypoczynkowych nad morzem
-dzięki nizinom są lepsze warunki na rozwój rolnictwa, lepszy dostęp do zbierania plonów, sadzenia,
-wykonanie dróg mniej nas kosztuje- wchodzi mniej materiałów, mniej pracy
-mamy własne góry, ośrodki wypoczynkowe na których państwo się także
się wzbogaca, jest więcej atrakcji turystycznych
-jest więcej stoków narciarskich, dzieku czemu państwo się również zbogaca
-lawiny w górach, niebespieczne dla turystów
-handel wodny


Wady
kraj pomiędzy dwoma wrogimi państwami(Niemcami i Rosją)
nasze drogi są bardzo zniszczone przez auta zmierzające ze wschodu na zachód i odwrotnie
-nudny krjobraz
-dłuższy okres wegetacyjny
-polska wplątywana jest w konflikty między państwami
-położenie nad możem stanowi zagrożenie dla miejcowości położonym nad Bałtyykiem- morze może je zalać
-2 strefy czasów urzędowych
6 3 6