Proszę o rozwiązanie chociaż kilku. Pilne!

zad 1
jaką wysokość ma wieża, z której upuszczony kamień spadł na ziemię w ciągu 2 sekund?
a) 1,53m b) 19,62m c) 0,21km d) 13,6m

zad 2
w jakim czasie ciało spadnie na ziemię z wysokości 50m?
a) 3,2s b) 5s c) 2,3s d) 1,8s

zad 3
z jaką prędkością spadnie zawodnik skaczący wzwyż, który przeskoczył poprzeczkę ma wysokości 2,3m, a z jaką zawodnik skaczący o tyczce na wysokość 6m?

zad 4
lokomotywa o masie 200t rusza ze stacji i w ciągu pierwszej minuty przebywa 1/3km. Zakładając, że ruch jest jednostajnie przyspieszony, oblicz siłę ciągu silników lokomotywy. Tarcie pomiń.

zad 5
pocisk o masie 3g, wylatując z lufy karabinu, ma prędkość 800m/s. Oblicz średnią wartość siły wyrzucającej pocisk, jeżeli lufa karabinu ma długość 95cm. Przyjmij, że ruch pocisku w lufie jest jednostajnie przyspieszony.

zad 6
stosunek sił działających na 2 ciała F1:F2 wynosi 3, a stosunek przyspieszeń tych ciał a1:a2 wynosi 4. Oblicz stosunek mas tych ciał.

zad 7
pięciu mężczyzn popycha wagon o masie 15t. Wypadkowa siła hamująca działająca na wagon wynosi 500N. Jaką prędkość uzyska wagon po czasie równym pół minuty, jeżeli każdy mężczyzna działa siłą 200N?

zad 8
dziecko wrzuciło kamień do studni o głębokości 50m. Po jakim czasie usłyszało odgłos uderzenia kamienia o wodę, jeżeli prędkość rozchodzenia się dźwięku wynosi 331m/s?

1

Odpowiedzi

2009-12-06T12:40:38+01:00
1.
Dane:
g=9,81 m/s² = a
t=2 s

s=?

s=at²/2 = 9,81*4/2 =19,62 m

Odp. b

2.
Dane:
s=50m
g=10m/s² = a

t=?

s=at²/2
at²=2s
t²=2s/a
t=√2s/a
t=√2*50/10=√100/10=√10(s) ~ 3,2 s <--- w przybliżeniu

Odp. a