Witam! Mam na jutro do rozwiązania 5 zadań z funkcji. Niestety nie było mnie na lekcjach i nie rozumiem tego :( Jeżeli ktoś zrobi mi wszystkie - najlepsza odp. Pozdrawiam

1. Suma y liczb x i 4 jest funkcją liczby x. Zapisz wzór tej funkcji i określ jej dziedzinę. Obierz kilka wartości x i oblicz odpowiadające im wartości y.
2. Pole y prostokąta o długości 6 i szerokości x jest funkcją x. Napisz wzór tej funkcji i określ jej dziedzinę.
3. Iloczyn y liczb x i 0,44 jest funkcją liczby x. Za pomocą jakiego wzoru i dla jakich wartości x funkcja ta jest określona? Obierz kilka wartości x i oblicz odpowiadające im wartości y.
4. Kapitał 2000 zł założono w banku na x miesięcy na 10%. Czy odsetki y są funkcją czasu x? Za pomocą jakiego wzoru funkcja ta jest określona? Określ kilka wartości x i oblicz y.
5. Napisz wzór funkcji określającej związek miedzy objętością y sześcianu a długością jego krawędzi x. Określ dziedzinę tej funkcji. Obierz kilka wartości x i oblicz y.

Jak najszybciej! Jeżeli trzeba bedzie jakieś rysunki (osie, grafy) to można zrobić w paincie i na hosting dać, wklejając linka koło zadania.

Z góry bardzo dziękuję!

1

Odpowiedzi

2009-12-06T13:36:52+01:00
1.

Wzór to y= 4 +x

dziedzina to x = y - 4

np dla x = 4 y = 4+ 4 = 8
dla x = 1 y = 1 + 4 = 5


2.

nie wiem ;(

3.

y = 0,44*x ,
x może być dowolną liczba rzeczywistą.
x1 =0 , y1 =0,44*0 = 0
x2 =1, y2 =0,44*1 =0,44
x3 =5, y =0,44*5 = 2,2
x4 = -2, y4 = 0,44*(-2) = -0,88
x5 = -5, y5 = 0,44*(-5) = -2,2, itd.

4.

nie wiem ;(

5.

f(x) = x³ (czyli y; bo wzór na objętość sześcianu o boku a to a³, tu zmieniliśmy a na x)
D=(0;∞)
Dlaczego taka dziedzina? Ponieważ długoś odcinka może być tylko dodatnia, gdyby to było 0, to dalej ten sześcian by nie istniał. Do nieskończoności, gdyż zadanie nas w żaden sposób nie ogranicza.

np. f(2) = 2³
y = 8

f(3) = 3³
y = 27

f(4) = 4³
y = 64

Pozdrawiam;)