Odpowiedzi

2009-06-10T10:54:07+02:00
Wiec tak: czas Perfekt jest to czas przeszły, prosty złożony. Składa się on ze słówka posiłkowego na pierwszym lub drugim miejscu oraz imiesłowu na końcu zdania.

Jak tworzymy imiesłowy:
a) czasowników reguralnych: dodajemy przedrostek -ge do tematu oraz końcówkę t.
b) czasowników obcego pochodzenia: czasowniki zakończone na -iren w 3os. nie będą miały przedrostka -ge.

Słowko posiłkowe to:
a) haben- używamy wtedy kiedy coś znajduje się w spoczynku; nie wykonuje żadnego ruchu.
b) sein- używamy, gdy jest wykonywany jakiś ruch lub gdy następuje zmiana stanu.

,np:
machen- hat- gemacht- robić
gratulieren- hat- gratuliert- gratulować
sein- ist- gewesen- być
gehen- ist- gegangen- iść