Odpowiedzi

2009-12-06T12:46:17+01:00
Człowiek był w centrum zainteresowania ,
rozkiwit mecenatu ,
rozwój nauk przyrodniczych i humanistycznych
rozkwit szkolnictwa
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T12:55:12+01:00
Sztuka w bogacącym się społeczeństwie mogła spełniać inne niż dotychczas funkcje, lub - mówiąc ściślej - pojawiły się przed nią dodatkowe zadania i możliwości. Oprócz podstawowej roli propagandowej - umacniania pozycji Kościoła i Władcy, utrwalania idei, której były podporządkowana, sztuka stała się wykładnią zamożności i wykształcenia właściciela czy mecenasa, odrywając się w ten sposób - lub przynajmniej osłabiając swój związek - od polityki i ideologii (religii). Średnie warstwy społeczeństwa, wyzwalające się z feudalnych struktur, osiągnęły taki poziom zamożności i kultury, iż potrafiły docenić wartości estetyczne same w sobie - okres zmian w świadomości i hierarchii wartości pociągnął za sobą reformę życia codziennego. Rozkwit rzemiosła oraz sztuki, zmieniająca się moda (w zakresie ubioru, wystroju wnętrz, sprzętów, architektury, itd.) spowodowały, iż nowe prądy umysłowe i kierunki w sztuce upowszechniały się znacznie szybciej niż dotychczas i obejmowały swym zasięgiem znacznie szersze warstwy ludności.

W wieku XVI rozwinęły się systematyczne studia nad kulturą grecką i rzymską (jako dyscyplina odrębna i niezależna od teologii), a w ślad za nimi tzw. humaniora - studia językowe (stylistyczne i literacko-antykwaryczne), wypierające scholastykę i dialektykę.

Studia humanitatis obejmowały najróżniejsze dziedziny ludzkiej aktywności: sztukę, literaturę, filozofię, etykę, politykę. Jest jednak znamienne, że humaniści uznawali, iż najważniejszą spośród nauk, nadrzędną wobec filozofii, etyki, prawa i medycyny - jest gramatyka i retoryka. Język i literatura były bowiem uważane za „pomost, który łączy przeszłość z teraźniejszością i który wytwarza wspólnotę wszystkich ludzi wykształconych”.