Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T12:40:31+01:00
Zbiorem rozwiązań nierówności 2x²-8>0 jest?
2x²-8>0/:2
x²-4>0
(x-2)(x+2)>0
x=2 v x=-2
x∈(-∞,-2) u (2,∞)

Liczba rozwiązań równania 2x(x²-1) (x²+4)=0 jest równa?
2x(x²-1) (x²+4)=0
2x=0 v (x-1)(x+1)=0 v x²+4=0
x=0 v x=1 v x=-1 Δ<0
Zatem ma 3 rozwiazania
2009-12-06T12:41:37+01:00
Zbór rozwiązań

2x²>8
x²>4
x>√4
Zbiorem rozwiązań są wszystkie X większe od √4
;)
2009-12-06T13:05:29+01:00
2x²-8>0/:2
x²- 4>0
(x-2)(x+2)>0
x=2 v x=-2

2x(x²-1) (x²+4)=0
2x=0/:2 v (x-1)(x+1)=0 v x²+4=0
x₁=0 v x₂=1 v x₃=-1 v x²≠-4
Równanie to ma 3 rozwiązania