Satyra Ignacego Krasickiego, 'Do króla'.
- kto w utworze zostaje ośmieszony i dlaczego?
- dzięki jakiemu pomysłowi osiągnięto zamierzony efekt?
- jaki dostrzegacie związek między przesłaniem utworu, oświeceniową ideą 'bawiąc nauczać', a ówczesną sytuacją Polski.

1

Odpowiedzi

2009-12-06T12:50:33+01:00
"Do króla"
- brak królewskiego pochodzenia
Satyra skierowana do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jest przykładem demagogii.
Krasicki wypowiada się przeciwko demegogii oraz przesądom szlachty. Przedstawia zarzuty magnaterii wobec króla:
- narodowość
- pochodzenie
- zbyt młody wiek
- zbyt wysokie wykształcenie
- łagodne sprawowanie władzy
- przesadna dbałość o naukę i kulturę
Zarzuty te są absurdalne i należy je odczytać jako zalety władcy.
Krasicki wyraża poparcie dla polityki Poniatowskiego i jednocześnie atakuje zacofanych sarmatów.
19 2 19