1. Jak przypuszczalnie zmieni się struktura polskiego społeczeństwa za 20 lat(w 3-4 zdaniach) .Oceń społeczne i ekonomiczne następstwa tych zmian(2-3)
2. Krócej niż do 60 lub 65 roku życia pracują :
a) ....................., ponieważ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .
b) ....................., ponieważ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

Zgłaszam spam i błędne, daję naj. ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-06T13:40:28+01:00
1. Przy obecnym niżu demograficznym i polskie społeczeństwo powoli, lecz stopniowo się starzeje (podobnie jak społeczeństwa Europy Zachodniej, Japonii czy Stanów Zjednoczonych). W przeciągu następnych 20 lat drastycznie powiększy się liczba emerytów, którzy będą tworzyć wielką grupę społeczną. Mniejszą część społeczeństwa będą tworzyć ludzie w wieku produkcyjnym, czy dzieci i młodzież.
Skutkami ekonomicznymi ujemnego przyrostu naturalnego będzie zbyt mała ilość ludzi pracujących przypadająca na zbyt dużą rzeszę emertytów, którym nie będzie z czego wypłacać emerytur. W społeczeństwie częste będą strajki, protesty rożnych grup społecznych reprezentujących swoje interesy (np. emeryci - będą chcieli wuększych dochodów, a ludzie pracujący - nie będą chcieli powiększonego wymiaru godzin pracy w tegodniu).

2. Krócej pracują spawacze, poniważ narażeni są na promieniowanie i opary powstające podczas spawania i w związku z tym nie mogą pracować tyle, ile inni.
Krócej pracują policjanci, ponieważ w ich pracy liczy się sprawność fizyczna i psychiczna, ktorą nie zawsze można przypisać starszym osobą.
202 1 202