Dwie przystanie rzeczne A i B sa oddalone od siebieo 10km .
prędkość motorówki wynosi 30 km na godz na stojacej wodzie
prędkosc rzeki wynosi 10 km na godz
motorówka wyrusza z przystani A o godz 8 do B w górę rzeki
w przystani B zatrzyma się na 20 minut i wróci do przystani A
o której godzinie wróci do przystani A ??????

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T12:57:31+01:00
W jedną stronę będzie płynęła z prądem (40km/h), w drugą przeciw (20km/h).
v=s/t
t=s/v

Płynie z prądem:
t=10/40=1/4h=15min

Płynie pod prąd:
t=10/20=1/2h=30min

Przerwa w porcie:
t=20min

Razem:
T=15+30+20=65min

Doplynie o 9:05.
3 4 3