Wzór C = 5* (F-32):9 stosuje sie do przeliczania temperatury na stopnie C jeżeli temperatura podana jest w stopniach F . Wyraz w stopniach C . Temperaturze -31 F.
____________
Oblicz x . Zrób spr.
a) x-3* (3 do potegi 4 : 3 do potegi 3 ) : 3 do potęgi 2 =-6
b)(5-4)*(-1):x=(-1) do potęgi 3
c)(3 do potegi 2 - 2 do potęgi 2)-(-2)do potęgi 1 *x =-5 do potęgi 2
_____________
W odległości 7 od punktu A (-1) leży na osi liczbowej punkt B . Jaka współrzędna może on mieć .?
_____________
(-2) * 9=
(-5)*(-4)=
6*(-7)=
|(-16)*2|=
(-18):2=
(-54):(-9)=
36:(-4)=
|0;(-43)|=
______________
Wpisz odp. liczby
2* x * (-3) = 12
x *(-1)*(-4)=-32
42: x =-7
x: (-1) = 27
________________
Wymień liczby całkowite które spełniają nierówności :
a) -5 < x < 3
b) 0 < x < 6
c) -4 < x < 0
d) | x |< 3
_________________
Liczbę -30 zapisz w postaci :
A) sumy trzech liczb
b) różnicy dwóch liczb ujemnych
c) iloczynu trzech liczb
d) ilorazu dwóch liczb
_________________

1

Odpowiedzi

2009-12-06T14:08:17+01:00
Zad1.
Dane F=-31
C = 5* (F-32):9
C = 5* (-31-32):9
C = 5* (-63):9
C = (-315):9
C = -35

zad2.
a) x-3* (3 do potegi 4 : 3 do potegi 3 ) : 3 do potęgi 2 =-6

x-3*(3^4:3^3):3^2=-6
x-3*(3^1):3^2=-6
x-3*(3):3^2=-6
x-9:9=-6
x-1=-6
x=-6+1
x=-5

b)(5-4)*(-1):x=(-1) do potęgi 3
(5-4)*(-1):x=(-1)^3
(1)*(-1):x=-1
-1:x=-1 /*(-1)
-x=1
x=-1

c)(3 do potegi 2 - 2 do potęgi 2)-(-2)do potęgi 1 *x =-5 do potęgi 2
(3^2-2^2)-(-2)^1*x=-5
(9-4)-(-2)*x=-5
5+2*x=-5
7*x=-5 /:7
x=-5/7

zad3.
W odległości 7 od punktu A (-1) leży na osi liczbowej punkt B . Jaka współrzędna może on mieć .?

B=-8 lub 6

zad4.(?? weź sobie kalkulator)
(-2) * 9=-18
(-5)*(-4)=20
6*(-7)=-42
|(-16)*2|=|-32|=32
(-18):2=-9
(-54):(-9)=6
36:(-4)=-9
|0;(-43)|=0

zad5.
Wpisz odp. liczby
2* x * (-3) = 12
x=12:2*(-3)
x=12:(-6)
x=-2

x *(-1)*(-4)=-32
x=-32:4
x=-8

42: x =-7
x=-7:42
x=0.166(6)

x: (-1) = 27
x=-27

Wymień liczby całkowite które spełniają nierówności :
a) -5 < x < 3
-4,-3,-2,-1,0,1,2
b) 0 < x < 6
1,2,3,4,5
c) -4 < x < 0
-3,-2,-1
d) | x |< 3
-1,-2,0,1,2
_________________
Liczbę -30 zapisz w postaci :
A) sumy trzech liczb
(-11)+(-12)+(-7)
b) różnicy dwóch liczb ujemnych
-20-10
c) iloczynu trzech liczb
-3*1*10
d) ilorazu dwóch liczb
(-90):3