Odpowiedzi

2009-12-06T13:15:54+01:00
1panstwo podzielne na hrabstwa
2.hrabowie, zbierali podatki, władza nad wojskiem,
3.tworzona marchie:okregi nadgraniczne
4. palatyn:zastepowal krola
5.powstały: szkoły przy klasztorach, koscioły biskupie, biblioteka,
szkoła pałacowa,bazyliki
6.reforma pisma
7.mecenat wladcy
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T17:56:00+01:00
Od końca VII wieku urząd majoromów sprawowali dziedzicznie kolejni przedstawiciele rodu Karolingów. Na zabranych ziemiach Longobardów utworzono Państwo Kościelne. Następca Pepina, Karol, zwany przez potomnych Wielkim, zbrojnie rozszerzył granicę królestwa i umocnił swoją władzę. Ciągłe wojny wymagały sprawnej gospodarki, dlatego nowy władca ujednolicił system miar i wag . Dbał także o rozwój handlu z Połnocą i Wschodem. W zarządzaniu zrezygnował z usług majordoma, rozdzielając zadania między urzędników, którzy kierowali skarbem, kancelarią, stołem i stajnią. Podlegali oni bezpośrednio monarsze. Kraj został podzielony na hrabstwa i znajdujące się w obszarach przygranicznych marchie. Karol przywiązywał wielką wagę do rozwoju szkolnictwa i nauki. W 789 wydał zarządzenie o zakładaniu szkół kościelnych, aby kandydaci na księży mogli otrzymać odpowiednie wykształcenie. Chcąc podnieść poziom nauki, władca zapraszał uczonych z zagranicy. Na dworze w Akwizgranie zorganizował dla nich akademię, gdzie mogli dyskutować i prowadzić badania. Panowanie Karola Wielkiego przyniosło więc odrodzenie się dawnych wspaniałych wzorów starożytnej sztuki, języka i literatury.


Nie kopiowane. Pisałam sama. ;)
Psdr. ;)
2 5 2